ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

15

ก.ย.63

15 ก.ย. 63 โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัย สิ่งแวดล้อม
วันที่: 15 ก.ย. 63
สถานที่: อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

15 ก.ย. 63 โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัย สิ่งแวดล้อม

15 ก.ย. 63 โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัย สิ่งแวดล้อม

รูปแบบกิจกรรม


  • รณรงค์ ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกในอุทยานแห่งชาติ

กิจกรรมอื่น ๆ