ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

31

ส.ค.63

กิจกรรมสัมมนาสร้างความร่วมมือการลดคัดแยกขยะที่ต้นทางและสรุปผล การดำเนินงานโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดภูเก็ต
วันที่: 31 ส.ค. 63
สถานที่: โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สนง.ทสจ.ภูเก็ต

กิจกรรมสัมมนาสร้างความร่วมมือการลดคัดแยกขยะที่ต้นทางและสรุปผล การดำเนินงานโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมสัมมนาสร้างความร่วมมือการลดคัดแยกขยะที่ต้นทางและสรุปผล  การดำเนินงานโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมสัมมนาสร้างความร่วมมือการลดคัดแยกขยะที่ต้นทางและสรุปผล  การดำเนินงานโครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดภูเก็ต 

กิจกรรมอื่น ๆ