ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

ต.ค.63

1-31 ต.ค. 63 โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันรักษาป่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จ.ปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่: 1 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
สถานที่: อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

1-31 ต.ค. 63 โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันรักษาป่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จ.ปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2563

1-31 ต.ค. 63 โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันรักษาป่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จ.ปัตตานี ประจำปีงบประมาณ  2563

รูปแบบกิจกรรม


  • เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ และประสิทธิภาพในด้านการการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ และกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้

กิจกรรมอื่น ๆ