ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

02

ต.ค.63

2 ต.ค. 63 งานวันคล้ายวันสถาปนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 18 ปี “เพิ่มป่า เติมชีวิต คืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ”
วันที่: 2 ต.ค. 63
สถานที่: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารงานกลาง

2 ต.ค. 63 งานวันคล้ายวันสถาปนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 18 ปี “เพิ่มป่า เติมชีวิต คืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ”

2 ต.ค. 63 งานวันคล้ายวันสถาปนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 18 ปี “เพิ่มป่า เติมชีวิต คืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ”

รูปแบบกิจกรรม


  • นิทรรศการ
  • พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชนป่าไม้
  • พิธีสงฆ์
  • พิธีมอบโล่ ประกาศนียบัตร และรางวัลต่างๆ
  • พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้"

กิจกรรมอื่น ๆ