ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

15

ต.ค.63

15 ต.ค. 63 โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
วันที่: 15 ต.ค. 63
สถานที่: อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

15 ต.ค. 63 โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

15 ต.ค. 63 โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

รูปแบบกิจกรรม


  • เพื่อเป็นกิจกรรมรณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ในอุทยานแห่งชาติ

กิจกรรมอื่น ๆ