ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

15

ต.ค.63

15 ต.ค. 63 กิจกรรมกลางแจ้ง
วันที่: 15 ต.ค. 63
สถานที่: บริเวณหน้าวนอุทยานถ้ำตะโคะบิ๊
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

15 ต.ค. 63 กิจกรรมกลางแจ้ง

15 ต.ค. 63 กิจกรรมกลางแจ้ง

รูปแบบกิจกรรม


  • ทำความสะอาดพื้นที่นันทนาการโดยเยาวชนและชุมชนโดยรอบวนอุทยานถ้ำตะโคะบิ๊

กิจกรรมอื่น ๆ