ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

22

ต.ค.63

22 ต.ค. 63 กิจกรรมสร้างจิตสำนึก
วันที่: 22 ต.ค. 63
สถานที่: อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

22 ต.ค. 63 กิจกรรมสร้างจิตสำนึก

22 ต.ค. 63 กิจกรรมสร้างจิตสำนึก

รูปแบบกิจกรรม


  • ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว

กิจกรรมอื่น ๆ