ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

ต.ค.63

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม.
วันที่: 1 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63
สถานที่: ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย กลุ่มพัฒนาระบบและทะเบียน กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพย์ ๐๒-๒๙๘๕๖๔๙

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม.

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทสม.

รูปแบบกิจกรรม ประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ