ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

พ.ย.63

1 พ.ย. 63 กิจกรรม Big Cleaning Day
วันที่: 1 พ.ย. 63
สถานที่: วนอุทยานถ้ำตะโคะบิ๊
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

1 พ.ย. 63 กิจกรรม Big Cleaning Day

1 พ.ย. 63 กิจกรรม Big Cleaning Day

รูปแบบกิจกรรม


  • ทำความสะอาดพื้นที่นันทนาการของวนอุทยานถ้ำตะโคะบิ๊ร่วมกับเยาวชนรอบแนวเขตวนอุทยาน

กิจกรรมอื่น ๆ