ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

09

พ.ย.63

9 พ.ย. 63 กิจกรรม Big Cleaning Day
วันที่: 9 พ.ย. 63
สถานที่: อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

9 พ.ย. 63 กิจกรรม Big Cleaning Day

9 พ.ย. 63 กิจกรรม Big Cleaning Day

รูปแบบกิจกรรม


  • กิจกรรมแจกถุงขยะ และทำความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเที่ยว และ บริเวณที่พักเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติ

กิจกรรมอื่น ๆ