ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

23

พ.ย.63

23 พ.ย. 63 กิจกรรมสร้างจิตสำนึก
วันที่: 23 พ.ย. 63
สถานที่: อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

23 พ.ย. 63 กิจกรรมสร้างจิตสำนึก

23 พ.ย. 63 กิจกรรมสร้างจิตสำนึก

รูปแบบกิจกรรม


  • ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว

กิจกรรมอื่น ๆ