ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

11

พ.ย.63

หลักสูตร การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ
วันที่: 11 พ.ย. 63 - 12 พ.ย. 63
สถานที่: กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กพบ.คุณรมย์รวี ๐๙๔-๙๕๖-๖๔๙๓

หลักสูตร การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ

หลักสูตร การรับมือและการจัดการมลพิษทางอากาศ

รูปแบบของกิจกรรม บรรยาย อภิปราย และฝึกปฎิบัติ

กิจกรรมอื่น ๆ