ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

19

พ.ย.63

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
วันที่: 19 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63
สถานที่: กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กพบ. คุณสุภาพันธ์ ๐๘๕-๙๐๓-๑๔๔๕

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

รูปแบบกิจกรรม บรรยาย อภิปราย และฝึกปฎิบัติ

กิจกรรมอื่น ๆ