ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

24

พ.ย.63

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (TOT CBM) รุ่นที่ ๑
วันที่: 24 พ.ย. 63 - 25 พ.ย. 63
สถานที่: กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กพบ. คุณปัญชญา ๐๙๐-๙๘๗-๖๔๕๙

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (TOT CBM) รุ่นที่ ๑

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน (TOT CBM) รุ่นที่ ๑

รูปแบบกิจกรรม บรรยาย อภิปราย และฝึกปฎิบัติ

กิจกรรมอื่น ๆ