ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

พ.ย.63

ปรัชุมสรุปบทเรียน เชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรเอกชนองค์กรชุมชนและภาคี สู่การจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั้งอย่างยั่งยืน(ยังไม่ระบุวันจัดประชุม)
วันที่: 1 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63
สถานที่: จังหวัดระยอง(ยังไม่ระบุวันจัดประชุม)
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มความร่วมมือองค์กรเอกชน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ปรัชุมสรุปบทเรียน เชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรเอกชนองค์กรชุมชนและภาคี สู่การจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั้งอย่างยั่งยืน(ยังไม่ระบุวันจัดประชุม)

ปรัชุมสรุปบทเรียน เชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรเอกชนองค์กรชุมชนและภาคี สู่การจัดการสิ่งแวดล้อมชายฝั้งอย่างยั่งยืน(ยังไม่ระบุวันจัดประชุม)

รูปแบบกิจกรรม ประชุม(ยังไม่ระบุวันจัดประชุม)

กิจกรรมอื่น ๆ