ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

พ.ย.63

ประชุมเครือข่าย ทสม. ระดับประเทศ(ยังไม่ระบุวันจัดประชุม)
วันที่: 1 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63
สถานที่: กรุงเทพมหานคร(ยังไม่ระบุวันจัดประชุม)
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชุมเครือข่าย ทสม. ระดับประเทศ(ยังไม่ระบุวันจัดประชุม)

ประชุมเครือข่าย ทสม. ระดับประเทศ(ยังไม่ระบุวันจัดประชุม)

รูปแบบกิจกรรม ประชุม(ยังไม่ระบุวันจัดประชุม)

กิจกรรมอื่น ๆ