ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

16

ธ.ค.63

ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน
วันที่: 16 ธ.ค. 63 - 17 ธ.ค. 63
สถานที่: โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มวิชาการและประสานการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร. ๑๗๕๓

ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน

ประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ