ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

22

ธ.ค.63

หลักสูตร นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑
วันที่: 22 ธ.ค. 63 - 23 ธ.ค. 63
สถานที่: โรงแรมสามพราน จังหวัดนครปฐม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: คุณชมภู / กทส. / สส.โทร ๐๙๘ ๒๘๕ ๔๐๕๐

หลักสูตร นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑

หลักสูตร นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑

บรรยาย ดูงาน

กิจกรรมอื่น ๆ