ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

22

ธ.ค.63

ประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
วันที่: 22 ธ.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63
สถานที่: โรงแรม รามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนา ที่ยั่งยืน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร. ๑๗๐๕

ประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ