ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

24

ธ.ค.63

หลักสูตร นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๒
วันที่: 24 ธ.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63
สถานที่: โรงแรมสามพราน จังหวัดนครปฐม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: คุณชมภู / กทส./สส. โทร. ๐๙๘ ๒๘๕ ๔๐๕๐

หลักสูตร นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๒

หลักสูตร นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๒

บรรยาย ดูงาน

กิจกรรมอื่น ๆ