ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

19

ม.ค.64

19 - 21 ม.ค. 64 กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่: 19 ม.ค. 64 - 21 ม.ค. 64
สถานที่: ท้องที่อำเภอพบพระและอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)

19 - 21 ม.ค. 64 กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

19 - 21 ม.ค. 64 กิจกรรมบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

รูปแบบกิจกรรม


  • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพด้านต่างๆ และบรรยายให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรป่าไม้

กิจกรรมอื่น ๆ