ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

24

ม.ค.64

24 ม.ค. 64 กิจกรรมสร้างจิตสำนึก
วันที่: 24 ม.ค. 64
สถานที่: อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

24 ม.ค. 64 กิจกรรมสร้างจิตสำนึก

24 ม.ค. 64 กิจกรรมสร้างจิตสำนึก

รูปแบบกิจกรรม


  • ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว

กิจกรรมอื่น ๆ