ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

18

ม.ค.64

โครงการ “ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแนวทางการดำเนินกิจกรรมและการดำเนินงานโรงรียนอีโคสคูล”
วันที่: 18 ม.ค. 64 - 20 ม.ค. 64
สถานที่: โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสิ่งแวดล้อมศึกษา กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร ๐ ๒๒๙๘ ๕๖๒๘

โครงการ “ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแนวทางการดำเนินกิจกรรมและการดำเนินงานโรงรียนอีโคสคูล”

โครงการ “ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแนวทางการดำเนินกิจกรรมและการดำเนินงานโรงรียนอีโคสคูล”

ประชุมเชิงปฎิบัติการ

กิจกรรมอื่น ๆ