ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

21

ม.ค.64

หลักสูตร พลิกวิกฤตทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน รุ่นที่ ๒
วันที่: 21 ม.ค. 64 - 22 ม.ค. 64
สถานที่: โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๐๙๘ ๒๘๕ ๔๐๕๐

หลักสูตร พลิกวิกฤตทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน รุ่นที่ ๒

หลักสูตร พลิกวิกฤตทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน รุ่นที่ ๒

บรรยาย และศึกษาดูงาน

กิจกรรมอื่น ๆ