ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

11

มี.ค.64

11 มี.ค. 64 กิจกรรม Big Cleaning Day
วันที่: 11 มี.ค. 64
สถานที่: อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี

11 มี.ค. 64 กิจกรรม Big Cleaning Day

11 มี.ค. 64 กิจกรรม Big Cleaning Day

รูปแบบกิจกรรม


  • กิจกรรมแจกถุงขยะ และทำความสะอาด บริเวณแหล่งท่องเที่ยว และ บริเวณที่พักเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติ

กิจกรรมอื่น ๆ