ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

02

มี.ค.64

หลักสูตร การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อมระดับ Advance
วันที่: 2 มี.ค. 64 - 4 มี.ค. 64
สถานที่: กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ Zoom Meeting
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: นางรมย์รวี แก้วใส กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๔-๙๕๖-๖๔๙๓

หลักสูตร การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อมระดับ Advance

หลักสูตร การสร้างสรรค์ Infographics เพื่องานสิ่งแวดล้อมระดับ Advance

อบรมผ่านออนไลน์

กิจกรรมอื่น ๆ