ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

23

มี.ค.64

หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่สไตล์กินรักษ์โลก รุ่นที่ ๒
วันที่: 23 มี.ค. 64
สถานที่: บริษัท อินี่ เครือข่ายนวัตกรรมสากลและผ่านระบบ Zoom Meeting
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: น.ส.ชมภู แก้วประเสริฐ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๘-๒๘๕-๔๐๔๐

หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่สไตล์กินรักษ์โลก รุ่นที่ ๒

หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่สไตล์กินรักษ์โลก รุ่นที่ ๒

อบรมผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมอื่น ๆ