ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

20

เม.ย.64

หลักสูตร ออกแบบสื่อด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้ (ไม่) น่าสนใจ
วันที่: 20 เม.ย. 64 - 21 เม.ย. 64
สถานที่: กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม และผ่านและผ่านระบบ Zoom Meeting
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: นายอภิวัฒน์ ภิรมย์รื่น กลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร ออกแบบสื่อด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้ (ไม่) น่าสนใจ

หลักสูตร ออกแบบสื่อด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้ (ไม่) น่าสนใจ

อบรมผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมอื่น ๆ