ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

26

เม.ย.64

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ ด้านการจัดการขยะชุมชนที่ต้นทางให้แก่เครือข่าย ทสม.
วันที่: 26 เม.ย. 64 - 7 พ.ค. 64
สถานที่: ผ่านระบบ Application Zoom
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๒๙๘๕๖๔๙

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ ด้านการจัดการขยะชุมชนที่ต้นทางให้แก่เครือข่าย ทสม.

อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจ ด้านการจัดการขยะชุมชนที่ต้นทางให้แก่เครือข่าย ทสม.

อบรมออนไลน์ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Application Zoom)

กิจกรรมอื่น ๆ