ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

ก.ย.64

1 - 30 ก.ย. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่: 1 ก.ย. 64 - 30 ก.ย. 64
สถานที่: สบอ.14 (ตาก), Website สบอ.14 (ตาก) และ Page Facebook กลุ่มงานวิชาการ สบอ.14 (ตาก)
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มงานวิชาการ สบอ.14 (ตาก)

1 - 30 ก.ย. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

1 - 30 ก.ย. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

รูปแบบกิจกรรม


  • จัดทำเกมตอบคำถามทางออนไลน์

กิจกรรมอื่น ๆ