ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

ก.ย.64

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2564
วันที่: 1 ก.ย. 64 - 30 ก.ย. 64
สถานที่: ประชุมรูปแบบออนไลน์ Program Zoom
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัค กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0-2๒๙๘-๕๖๔๙

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2564

ประชุมรูปแบบออนไลน์ (ยังไม่กำหนดวันจัดกิจกรรม)

กิจกรรมอื่น ๆ