ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

ก.ย.64

อบรมออนไลน์การใช้เครื่องมือ และการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ สำหรับ ทสจ.ในพื้นที่
วันที่: 1 ก.ย. 64 - 30 ก.ย. 64
สถานที่: Progrom Zoom
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาระบบและทะเบียน กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0-2๒๙๘-๕๖๔๙

อบรมออนไลน์การใช้เครื่องมือ และการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ สำหรับ ทสจ.ในพื้นที่

อบรมออนไลน์การใช้เครื่องมือ และการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ สำหรับ ทสจ.ในพื้นที่

ประชุมรูปแบบออนไลน์ (ยังไม่กำหนดวันจัดกิจกรรม)

กิจกรรมอื่น ๆ