ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

15

ก.ย.64

งานแถลงผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ในรูปแบบความปกติใหม่ (New Normal) ของ สป.ทส. "โครงการ KM Day 2021 บูรณาการความรู้สู่องค์กรดิจิทัลแห่งอนาคต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่: 15 ก.ย. 64
สถานที่: Zoom Cloud Meeting & Facebook LIVE
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานแถลงผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ในรูปแบบความปกติใหม่ (New Normal) ของ สป.ทส. "โครงการ KM Day 2021 บูรณาการความรู้สู่องค์กรดิจิทัลแห่งอนาคต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งานแถลงผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ในรูปแบบความปกติใหม่ (New Normal) ของ สป.ทส. "โครงการ KM Day 2021 บูรณาการความรู้สู่องค์กรดิจิทัลแห่งอนาคต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

พบกันในงาน KM DAY 2021 บูรณาการความรู้สู่องค์กรดิจิทัลแห่งอนาคต สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งานแถลงผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ในรูปแบบความปกติใหม่ (New Normal) ของ สป.ทส. "โครงการ KM Day 2021 บูรณาการความรู้สู่องค์กรดิจิทัลแห่งอนาคต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รับชมผ่าน FB LIVE : https://www.facebook.com/hrdi.mnre.go.th
เข้าร่วมงานผ่าน Zoom Cloud Meeting : https://zoom.us/j/95908736700?pwd=bUIrckFscGh4YlpacGFuT3pZSmdIUT09​

แกลเลอรี่

กิจกรรมอื่น ๆ