ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

19

พ.ย.64

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดำรงชีวิตของพืชและสิ่งแวดล้อม
วันที่: 19 พ.ย. 64
สถานที่: สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: องค์การสวนพฤกษศาสตร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดำรงชีวิตของพืชและสิ่งแวดล้อม

อบรมเชิงปฏิบัติการ การดำรงชีวิตของพืชและสิ่งแวดล้อม

บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในรูปแบบ online

กิจกรรมอื่น ๆ