ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

26

พ.ย.64

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ลงนามความร่วมมือด้านพฤกษศาสตร์กับอุทยานแห่งชาติออบหลวง
วันที่: 26 พ.ย. 64
สถานที่: อุทยานแห่งชาติออบหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: องค์การสวนพฤกษศาสตร์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ลงนามความร่วมมือด้านพฤกษศาสตร์กับอุทยานแห่งชาติออบหลวง

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ลงนามความร่วมมือด้านพฤกษศาสตร์กับอุทยานแห่งชาติออบหลวง

ลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านพฤกษศาสตร์

กิจกรรมอื่น ๆ