ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

13

ธ.ค.64

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 32 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่: 13 ธ.ค. 64 - 25 ม.ค. 65
สถานที่: อบรมในรูปแบบออนไลน์
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 32 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 32 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

...

กิจกรรมอื่น ๆ