ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

15

พ.ย.64

หลักสูตร "นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ 1
วันที่: 15 พ.ย. 64 - 4 ก.พ. 65
สถานที่: 1. การบรรยาย/อภิปราย/การเสวนา/แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การจัดสัมมนา/การวิเคราะห์กรณีศึกษา การศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 2. บรรยายในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Teleconference) โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom ณ ห้องถ่ายทอดสดสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร "นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ 1

หลักสูตร "นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ 1

...

กิจกรรมอื่น ๆ