ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

03

ธ.ค.64

กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และ วัน ทสม. ประจำปี 2564
วันที่: 3 ธ.ค. 64
สถานที่: ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM รูปแบบเสมือนจริง (Virtual Event)
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และ วัน ทสม. ประจำปี 2564

กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และ วัน ทสม. ประจำปี 2564

เป็นกิจกรรมการมอบแนวทางการขับเคลื่อนงาน และกิจกรรมการมอบรางวัล โดยมีนายวราวุธ ศิปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM รูปแบบเสมือนจริง (Virtual Event)

 

กิจกรรมอื่น ๆ