ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

03

ธ.ค.64

กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564
วันที่: 3 ธ.ค. 64
สถานที่: ณ โรงแรมทีเคพาเลซ กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564

กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2564

จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ และสร้างจิตสำนึกในการขับเคลื่อนสังคม Next normal : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล โดยมีนายวราวุธ ศิปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัล

กิจกรรมอื่น ๆ