ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

20

ธ.ค.64

ประชุมเสริมสร้างความเข้าใจพี่เลี้ยงเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ออนไลน์
วันที่: 20 ธ.ค. 64 - 21 ธ.ค. 64
สถานที่: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมเสริมสร้างความเข้าใจพี่เลี้ยงเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ออนไลน์

ประชุมเสริมสร้างความเข้าใจพี่เลี้ยงเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ออนไลน์

ประชุมเสริมสร้างความเข้าใจพี่เลี้ยงเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองยั่งยืน ออนไลน์ โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ และมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่น ๆ