ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

23

ธ.ค.64

อบรมหลักสูตร การสื่อสารเพื่อสร้างชีวิตวิถีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วันที่: 23 ธ.ค. 64 - 24 ธ.ค. 64
สถานที่: กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม(กพส.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อบรมหลักสูตร การสื่อสารเพื่อสร้างชีวิตวิถีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อบรมหลักสูตร การสื่อสารเพื่อสร้างชีวิตวิถีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จัดอบรมหลักสูตร การสิ่อสารเพื่อสร้างชีวิตวิถีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม และมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชน 

กิจกรรมอื่น ๆ