ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

23

ธ.ค.64

อบรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนเครือข่าย ทสม.ด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง
วันที่: 23 ธ.ค. 64 - 24 ธ.ค. 64
สถานที่: โรงแรม เดอะพันธุ์ทิพย์ โฮเทล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อบรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนเครือข่าย ทสม.ด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง

อบรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนเครือข่าย ทสม.ด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และถอดบทเรียนเครือข่าย ทสม.ด้านการจัดการขยะที่ต้นทาง  โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมอื่น ๆ