ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

07

ม.ค.65

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ณ ชุมชนบ้านคุยมะม่วง จ.กำแพงเพชร
วันที่: 7 ม.ค. 65
สถานที่: ชุมชนบ้านคุยมะม่วง จ.กำแพงเพชร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ณ ชุมชนบ้านคุยมะม่วง จ.กำแพงเพชร

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ณ ชุมชนบ้านคุยมะม่วง จ.กำแพงเพชร

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ณ ชุมชนบ้านคุยมะม่วง จ.กำแพงเพชร โดยมีนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมอื่น ๆ