ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

08

ม.ค.65

กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของกับเด็กและเยาวชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่: 8 ม.ค. 65
สถานที่: ช่อง MBT
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของกับเด็กและเยาวชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของกับเด็กและเยาวชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมแสดงวิสันทัศน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ กิจกรรมเนื่องในวันเด็ก ประจำปี 2565 ช่อง NBT 

กิจกรรมอื่น ๆ