ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

11

ม.ค.65

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ณ ชุมชนบ้านท่าใหม่ จ.เพชรบูรณ์
วันที่: 11 ม.ค. 65
สถานที่: ชุมชนบ้านท่าใหม่ จ.เพชรบูรณ์
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ณ ชุมชนบ้านท่าใหม่ จ.เพชรบูรณ์

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ณ ชุมชนบ้านท่าใหม่ จ.เพชรบูรณ์

พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะเหลือศูนย์ ณ ชุมชนบ้านท่าใหม่  จ.เพชรบูรณ์  โดยมีนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด 

กิจกรรมอื่น ๆ