ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

20

ม.ค.65

ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2565
วันที่: 20 ม.ค. 65
สถานที่: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กองสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2565

ประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2565

การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมี นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมอื่น ๆ