ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

17

ม.ค.65

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานครระดับเขต และระดับกลุ่ม
วันที่: 17 ม.ค. 65 - 21 ม.ค. 65
สถานที่: กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานครระดับเขต และระดับกลุ่ม

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานครระดับเขต และระดับกลุ่ม

เป็นการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ทสม. กรุงเทพมหานครระดับเขต และระดับกลุ่ม โดยมีนางสาวอุมาศรี ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม

กิจกรรมอื่น ๆ