ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

19

ม.ค.65

อบรมหลักสูตร การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
วันที่: 19 ม.ค. 65 - 21 ม.ค. 65
สถานที่: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม/กองพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อบรมหลักสูตร การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

อบรมหลักสูตร การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

อบรมหลักสูตร การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด 

กิจกรรมอื่น ๆ