ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

26

ม.ค.65

หลักสูตร ยกระดับชุมชนในการจัดการทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน
วันที่: 26 ม.ค. 65 - 27 ม.ค. 65
สถานที่: กรมส่งเสริมคุถณภาพสิ่งแวดล้อม
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม/กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม

หลักสูตร ยกระดับชุมชนในการจัดการทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน

หลักสูตร ยกระดับชุมชนในการจัดการทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน

อบรมหลักสูตร ยกระดับชุมชนในการจัดการทรัพยากรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านระบบออนไลน์  โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมอื่น ๆ