ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

01

ม.ค.65

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร
วันที่: 1 ม.ค. 65 - 31 ม.ค. 65
สถานที่: กรุงเทพมหานคร
เวลา: 08.30-16.30
หน่วยงาน: กลุ่มอำนวยการคณะกรรมการเครือข่าย กองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวอุมาศรีสุข ผู้อำนวยการกองอาสามสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด  (ยังไม่ระบุวันที่ประชุม)

กิจกรรมอื่น ๆ